TRANG CHỦ      • Sơ đồ website    • Đăng nhập

Tìm  [ Help ]
  Liên kết website

Số lượt truy cập

03675435

 

Bản tin nội bộ

 • Điểm thi lớp Kế toán trưởng HCSN K32

 • Bài giải môn tiếng Anh lớp ôn thi công chức thuế 2014

 • Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 8/2014

 • Tài liệu thuế TNCN lớp ôn thi hành nghề kế toán năm 2014

 • Điểm thi lớp Kế toán trưởng HCSN K31

 • Tài liệu Anh văn lớp ôn thi công chức 2014


Tin tức - Sự kiện

  Ban hành chính sách tháo gỡ cho doanh nghiệp phần mềm

  Đề xuất cổ phần hóa các đơn vị sự nghiệp công lập tại các tập đoàn, tổng công ty

  Hội thào lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Luật Kế toán số 03/2004

  Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 12/2014

  Chứng chỉ kế toán trưởng HCSN K31

  Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 12/2014Chuyên đề

Lớp ôn thi chứng chỉ dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014

Khai giảng: Ngày 29/9/2014

LỚP ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2014

Lớp 1: Khai giảng ngày 14/8/2014 Lớp 2: Khai giảng ngày 16/8/2014

Lớp hướng dẫn thuế TNDN theo Thông tư 78/2014/TT-BTC

Khai giảng: Ngày 19/7/2014

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

K22: Khai giảng 02/06//2014

K23: Khai giảng 14/06/2014

ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2014

KHAI GIẢNG: Ngày 7/6/2014

CHIÊU SINH LỚP CỔ PHẦN HÓA DOANH NGHIỆP

Khai giảng: Ngày 16/5/2014

  Đối tác


  Quảng cáo


Đăng ký bản tin

Để nhận bản tin của chúng tôi, bạn hãy nhập địa chỉ email của bạn vào ô phía dưới

Bản quyền của Hội Kế Toán Thành phố Hồ Chí Minh