TRANG CHỦ      • Sơ đồ website    • Đăng nhập

Tìm  [ Help ]
  Liên kết website

Số lượt truy cập

03877706

 

Bản tin nội bộ

 • Xin chuyển sang địa chỉ web mới: hoiketoanhcm.org.vn

 • Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 02/2015

 • Điểm thi lớp kế toán trưởng HCSN K33

 • Điểm thi lớp Kế toán trưởng HCSN K32

 • Bài giải môn tiếng Anh lớp ôn thi công chức thuế 2014

 • Tài liệu sinh hoạt Hội viên tháng 8/2014


Tin tức - Sự kiện

  Xin chuyển sang địa chỉ web mới: hoiketoanhcm.org.vn

  Thông báo sinh hoạt hội viên tháng 4/2015

  Thông báo sinh hoạt Hội viên Chi hội 25 tháng 04/2015

  Tập huấn TT 200 của Hội Kế toán TP Hồ Chí Minh – Khoá 3

  Hội đồng thi kiểm toán viên và kế toán viên hành nghề năm 2014 thông báo về nhận đơn phúc khảo

  Sinh hoạt tháng 02/2015 của Hội Kế toán TP Hồ Chí MinhChuyên đề

ÔN THI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN NĂM 2015

KHAI GIẢNG: Ngày 5/6/2015

Lớp hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Lớp 4: Ngày 9 và 10/03/2015 Lớp 5: Ngày 18 và 19/03/2015

Lớp hướng dẫn quyết toán thuế năm 2014

Khai giảng ngày 24/01/2015

Lớp ôn thi chứng chỉ dịch vụ làm thủ tục về thuế năm 2014

Khai giảng: Ngày 29/9/2014

LỚP ÔN THI CÔNG CHỨC THUẾ NĂM 2014

Lớp 1: Khai giảng ngày 14/8/2014 Lớp 2: Khai giảng ngày 16/8/2014

Lớp hướng dẫn thuế TNDN theo Thông tư 78/2014/TT-BTC

Khai giảng: Ngày 19/7/2014

  Đối tác


  Quảng cáoĐăng ký bản tin

Để nhận bản tin của chúng tôi, bạn hãy nhập địa chỉ email của bạn vào ô phía dưới

Bản quyền của Hội Kế Toán Thành phố Hồ Chí Minh