TRANG CHỦ      • Sơ đồ website    • Đăng nhập

Tìm  [ Help ]
  Liên kết website

Số lượt truy cập

03877810

 
Chuẩn mực kiểm toán

HỆ THỐNG CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

CHUẨN MỰC KIỂM TOÁN VIỆT NAM

 

CM 200 - Mục tiêu và nguyên tắc cơ bản chi phối kiểm toán BCTC ;

CM 210 - Hợp đồng kiểm toán;

CM 220 - Kiểm soát chất lượng hoạt động kiểm toán;

CM 230 - Hồ sơ kiểm toán;

CM 240 - Gian lận và sai sót;

CM 250 - Xem xét tính tuân thủ pháp luật, các quy định trong kiểm toán BCTC;

CM 300 - Lập kế hoạch kiểm toán;

CM 310 - Hiểu biết về tình hình kinh doanh ;

CM 320 - Tính trọng yếu trong kiểm toán;

CM 400- Đánh giá rủi ro và KSNB;

CM 401 - Thực hiện kiểm toán trong môi trường tin học;

CM 500 - Bằng chứng kiểm toán;

CM 501 Bằng chứng KT bổ sung đối với các khoản mục và sự kiện đặc biệt;

CM 510 - Kiểm toán năm đầu tiên - Số dư đầu năm tài chính;

CM 520 - Quy trình phân tích;

CM 530 - Lấy mẫu kiểm toán và các thủ tục lựa chọn khác;

CM 540 - Kiểm toán các ước tính kế toán;

CM 550 - Các bên liên quan;

CM 560 - Các sự kiện phát sinh sau ngày khóa sổ lập BCTC;

CM 570 - Hoạt động liên tục;

CM 580 - Giải trình của Giám đốc;

CM 600 - Sử dụng tư liệu của KTV khác;

CM 610 - Sử dụng tư liệu của KTV nội bộ;

CM 700 - Báo cáo kiểm toán về BCTC;

CM 800 - BCKT về những công việc kiểm toán đặc biệt ;

CM 910 - Công tác soát xét BCTC;

CM 920 - Kiểm tra thông tin tài chính trên cơ sở các thủ tục thỏa thuận trước;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Bản in

  Đối tác


  Quảng cáoĐăng ký bản tin

Để nhận bản tin của chúng tôi, bạn hãy nhập địa chỉ email của bạn vào ô phía dưới

Bản quyền của Hội Kế Toán Thành phố Hồ Chí Minh